Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Poeto.pl zwanego dalej serwisem.
 2. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, dostęp do niektórych usług wymaga posiadania aktywnego konta.
 3. Zabronione jest zamieszczanie materiałów sprzecznych z prawem polskim oraz z zasadami współżycia społecznego, takie materiały mogą zostać usunięte, a konto ich autora zablokowane.
 4. Publikując jakiekolwiek materiały na stronach serwisu użytkownik oświadcza, że jest ich autorem, posiada prawa do ich publikowania lub też materiały nie podlegają ochronie prawa autorskiego.
 5. Serwis ma prawo odrzucić lub usunąć materiały użytkownika, bez konieczności podawania przyczyny.
 6. Kopiowanie materiałów zamieszczonych na łamach serwisu oraz wykorzystywanie ich w innych serwisach lub przetwarzanie bez zgody autora jest surowo zabronione.
 7. Użytkownik posiadający konto w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mail informacji o nowościach i zasadach funkcjonowania serwisu, powiadomień oraz informacji reklamowych i handlowych.
 8. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone materiały, dane użytkowników oraz komentarze.
 9. Każda forma reklamy (link, banner, marketing szeptany) komercyjnej podlega opłacie ustalanej przed administrację serwisu.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 11. Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, iż znana jest mu treść regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.